Polecamy

 • Listy do młodego pisarza
 • Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika
 • Będę pisarzem
 • Autor 2.0
 • Praktyczny kurs pisarstwa
 • Porady prawne

 • Poradniki językowe

  Poradniki językowe


  Edycja tekstów Adam Wolański PWNAdam Wolański, Edycja tekstów, PWN

  Książka dotyczy wszelkich aspektów profesjonalnego przygotowania różnych typów publikacji – począwszy od poziomu typograficznego (rodzaje pisma, wyróżnienia typograficzne), przez elementy językowe i pozajęzykowe (nazwy własne, jednostki miar i wag, zapis liczb), po elementy makrostruktury różnych typów publikacji (części składowe gazety, artykułu prasowego czy książki). Przeznaczona jest dla autorów, redaktorów, korektorów, operatorów DTP, typografów, poligrafów, grafików oraz studentów studiów związanych z rynkiem wydawniczym i księgarskim.

  -->> Tutaj możesz kupić książkę <<--

   

  Sztuka pisania Zaśko Zielińska Monika Tworek Majewska Anna Piekot Tomasz PWNMonika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Sztuka pisania, PWN

  Poradnik dla piszących, obejmujący ogólne wskazówki komponowania tekstów oraz wzory tekstów użytkowych (np. CV, kondolencje, protokół, ulotka reklamowa, wizytówka, zaproszenie), uporządkowane alfabetycznie, opatrzone komentarzami i przykładami. Książka przeznaczona dla wszystkich, którzy posługują się językiem w kontaktach publicznych, zwłaszcza zaś przygotowują teksty o charakterze użytkowym jako ich autorzy, redaktorzy, korektorzy, ilustratorzy, graficy.

  -->> Tutaj możesz kupić książkę <<--

   

  Polszczyzna na co dzieńPolszczyzna na co dzień, M. Bańko (red.), PWN

  Poradnik dla osób, które chcą wiedzieć nie tylko, jak mówić i pisać poprawnie, ale jak w ogóle mówić czy pisać w określonych sytuacjach, aby osiągnąć cel wypowiedzi, np. skutecznie kogoś przekonać do czegoś.

  Książkę polecamy wszystkim, którzy występują publicznie w jakiejkolwiek formie – np. prowadząc zebranie, przedstawiając prezentację, przygotowując pracę magisterską, ogłoszenie do prasy, zaproszenie na ślub lub wizytówkę – muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Szczególnie przydatna będzie dziennikarzom i politykom, redaktorom i korektorom, webmasterom i copywriterom, a także nauczycielom, maturzystom i studentom.

  W kolejnych rozdziałach omówione zostały różne aspekty komunikacji językowej i konstruowania wypowiedzi, w tym także dłuższych tekstów. Wiele uwagi poświęcono komunikacji internetowej. Książka zawiera obszerny wzornik tekstów użytkowych z gotowymi przykładami do wykorzystania.

  -->> Tutaj możesz kupić książkę <<--

   

  Kultura języka polskiego Hanna JadackaHanna Jadacka, Kultura języka polskiego, t. 1, PWN

  Nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka.

  – Wszechstronnie omówione zagadnienia poprawności językowej z zakresu fleksji, słowotwórstwa i składni.
  – Konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe.
  – Wzory odmiany.
  – Objaśnione wyrazy, formy i konstrukcje.
  – Indeks terminów.

  -->> Tutaj możesz kupić książkę <<--

   

   

  Kultura Języka polsiego Henryk MarkowskiAndrzej Markowski, Kultura języka polskiego, t. 2, PWN

  Nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka.

  – Wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne.
  – Dogłębne omówienie zagadnienia poprawności leksykalnej.
  – Konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe.
  – Liczne przykłady.

  -->> Tutaj możesz kupić książkę <<--

   

   

   

  Kultura Języka polsiego Tomasz KarpowiczTomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego, t. 3, PWN

  Wyczerpująco omówione zagadnienia z zakresu wymowy, ortografii i interpunkcji.

  – Przystępne wyjaśnienia przepisów normatywnych.
  – Konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe.
  – Objaśnione wyrazy, formy i konstrukcje.
  – Indeks.

  -->> Tutaj możesz kupić książkę <<--

   

   

  Wielki słownik ortograficzny PWNWielki słownik ortograficzny, E. Polański (red.), PWN

  BONUS: płyta CD ze słownikiem!

  Największy słownik ortograficzny PWN. Uwzglęnia najnowsze zmiany w ortografii i rejestruje nowe wyrazy. Nowoczesny i wiarygodny, pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Rady Języka Polskiego PAN.

  Płyta CD ze Słownikiem ortograficznym.
  140 000 haseł.
  Najnowsze wyrazy: admin, Barosso, demotywator, firewall, googlować.
  – Obszerne zasady pisowni i interpunkcji.

  -->> Tutaj możesz kupić słownik <<--

   

  Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWNWielki słownik poprawnej polszczyzny, A. Markowski (red.), PWN

  BONUS: płyta CD ze słownikiem!

  Największy słownik spośród tych, które uczą, jak pisać i mówić poprawnie oraz jakich błędów unikać uwzględniający dwie normy językowe: wzorcową i użytkową!

  30 000 haseł, w tym wyrazy, które niedawno weszły do polszczyzny, wyrazy dawne, występujące jeszcze we frazeologizmach i przysłowiach, regionalizmy, słownictwo środowiskowe i potoczne;
  26 000 komentarzy normatywnych;
  – imiona, nazwiska, skróty i skrótowce, nazwy geograficzne i etniczne – dla wygody włączone alfabetycznie do zasadniczej części słownika;
  – osobny blok haseł problemowych stanowiący obszerne kompendium językowe: akcent, anglicyzmy, antonimia, archaizmy, argotyzmy, augmentativum i ponad 100 innych;
  – indeks pojęć omówionych w hasłach problemowych, ułatwiający korzystanie z nich;
  – odrębny wykaz cząstek wyrazowych (przedrostków i przyrostków).

  Przeczytaj nasz artykuł:

  -->> 4 powody, dla których warto kupić słownik poprawnej polszczyzny <<--

  -->> Tutaj możesz kupić słownik <<--

   

Opinie o www.ekorekta24.pl na Opineo.pl