Data publikacji:

Autor:

Poradniki językowe

Poradniki językowe

Edycja tekstów Adam Wolański PWNAdam Wolański, Edycja tekstów, PWN

Książka dotyczy wszelkich aspektów profesjonalnego przygotowania różnych typów publikacji – począwszy od poziomu typograficznego (rodzaje pisma, wyróżnienia typograficzne), przez elementy językowe i pozajęzykowe (nazwy własne, jednostki miar i wag, zapis liczb), po elementy makrostruktury różnych typów publikacji (części składowe gazety, artykułu prasowego czy książki). Przeznaczona jest dla autorów, redaktorów, korektorów, operatorów DTP, typografów, poligrafów, grafików oraz studentów studiów związanych z rynkiem wydawniczym i księgarskim.

–>> Tutaj możesz kupić książkę <<–

 

Sztuka pisania Zaśko Zielińska Monika Tworek Majewska Anna Piekot Tomasz PWNMonika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Sztuka pisania, PWN

Poradnik dla piszących, obejmujący ogólne wskazówki komponowania tekstów oraz wzory tekstów użytkowych (np. CV, kondolencje, protokół, ulotka reklamowa, wizytówka, zaproszenie), uporządkowane alfabetycznie, opatrzone komentarzami i przykładami. Książka przeznaczona dla wszystkich, którzy posługują się językiem w kontaktach publicznych, zwłaszcza zaś przygotowują teksty o charakterze użytkowym jako ich autorzy, redaktorzy, korektorzy, ilustratorzy, graficy.

–>> Tutaj możesz kupić książkę <<–

 

Polszczyzna na co dzieńPolszczyzna na co dzień, M. Bańko (red.), PWN

Poradnik dla osób, które chcą wiedzieć nie tylko, jak mówić i pisać poprawnie, ale jak w ogóle mówić czy pisać w określonych sytuacjach, aby osiągnąć cel wypowiedzi, np. skutecznie kogoś przekonać do czegoś.

Książkę polecamy wszystkim, którzy występują publicznie w jakiejkolwiek formie – np. prowadząc zebranie, przedstawiając prezentację, przygotowując pracę magisterską, ogłoszenie do prasy, zaproszenie na ślub lub wizytówkę – muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Szczególnie przydatna będzie dziennikarzom i politykom, redaktorom i korektorom, webmasterom i copywriterom, a także nauczycielom, maturzystom i studentom.

W kolejnych rozdziałach omówione zostały różne aspekty komunikacji językowej i konstruowania wypowiedzi, w tym także dłuższych tekstów. Wiele uwagi poświęcono komunikacji internetowej. Książka zawiera obszerny wzornik tekstów użytkowych z gotowymi przykładami do wykorzystania.

–>> Tutaj możesz kupić książkę <<–

 

Kultura języka polskiego Hanna JadackaHanna Jadacka, Kultura języka polskiego, t. 1, PWN

Nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka.

– Wszechstronnie omówione zagadnienia poprawności językowej z zakresu fleksji, słowotwórstwa i składni.
– Konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe.
– Wzory odmiany.
– Objaśnione wyrazy, formy i konstrukcje.
– Indeks terminów.

–>> Tutaj możesz kupić książkę <<–

 

 

Kultura Języka polsiego Henryk MarkowskiAndrzej Markowski, Kultura języka polskiego, t. 2, PWN

Nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka.

– Wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne.
– Dogłębne omówienie zagadnienia poprawności leksykalnej.
– Konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe.
– Liczne przykłady.

–>> Tutaj możesz kupić książkę <<–

 

 

 

Kultura Języka polsiego Tomasz KarpowiczTomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego, t. 3, PWN

Wyczerpująco omówione zagadnienia z zakresu wymowy, ortografii i interpunkcji.

– Przystępne wyjaśnienia przepisów normatywnych.
– Konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe.
– Objaśnione wyrazy, formy i konstrukcje.
– Indeks.

–>> Tutaj możesz kupić książkę <<–

 

 

Wielki słownik ortograficzny PWNWielki słownik ortograficzny, E. Polański (red.), PWN

BONUS: płyta CD ze słownikiem!

Największy słownik ortograficzny PWN. Uwzglęnia najnowsze zmiany w ortografii i rejestruje nowe wyrazy. Nowoczesny i wiarygodny, pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Rady Języka Polskiego PAN.

Płyta CD ze Słownikiem ortograficznym.
140 000 haseł.
Najnowsze wyrazy: admin, Barosso, demotywator, firewall, googlować.
– Obszerne zasady pisowni i interpunkcji.

–>> Tutaj możesz kupić słownik <<–

 

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWNWielki słownik poprawnej polszczyzny, A. Markowski (red.), PWN

BONUS: płyta CD ze słownikiem!

Największy słownik spośród tych, które uczą, jak pisać i mówić poprawnie oraz jakich błędów unikać uwzględniający dwie normy językowe: wzorcową i użytkową!

30 000 haseł, w tym wyrazy, które niedawno weszły do polszczyzny, wyrazy dawne, występujące jeszcze we frazeologizmach i przysłowiach, regionalizmy, słownictwo środowiskowe i potoczne;
26 000 komentarzy normatywnych;
– imiona, nazwiska, skróty i skrótowce, nazwy geograficzne i etniczne – dla wygody włączone alfabetycznie do zasadniczej części słownika;
– osobny blok haseł problemowych stanowiący obszerne kompendium językowe: akcent, anglicyzmy, antonimia, archaizmy, argotyzmy, augmentativum i ponad 100 innych;
– indeks pojęć omówionych w hasłach problemowych, ułatwiający korzystanie z nich;
– odrębny wykaz cząstek wyrazowych (przedrostków i przyrostków).

Przeczytaj nasz artykuł:

–>> 4 powody, dla których warto kupić słownik poprawnej polszczyzny <<–

–>> Tutaj możesz kupić słownik <<–

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o