Biała Podlaska – jak odmieniać nazwę miasta?

Próbuję znaleźć prawidłową formę wołacza dla nazwy Biała Podlaska. W paru miejscach spotkałem się z formą Biała Podlasko. Lecz czyż nie jest to taki sam błąd jak użycie w dopełniaczu formy Białej Podlaski? Mnie osobiście wydaje się, że powinno być Biało Podlaska.

Korekta treści pieczątki lekarskiej

Chciałbym zamówić pieczątkę lekarską. Może ona mieć tylko trzy wersy. Moje pytania: Czy można napisać wszystko poza imieniem i nazwiskiem od małej litery? Czy przenosić i do trzeciego wersu, czy zostawić je w drugim? Treść pieczątki jest następująca: dr n. med. Jan Kowalski lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Odmiana nazwisk zakończonych na „-o”

Mam dwa pytania: W folderze poświęconym malarzowi o nazwisku Rothko znalazłem karkołomną, moim zdaniem, odmianę jego nazwiska. Cytuję: twórczością Marka Rothki, zrozumieć Rothkę. Czy tego rodzaju nazwisko można odmieniać? Czy tekst Zawodnik walczył będzie… jest prawidłowy? Według mnie jest błędny, ponieważ łączy czas przeszły z przyszłym. Moim zdaniem zwrot ten powinien brzmieć Zawodnik będzie walczyć.

Korekta kartki okolicznościowej

Moim hobby jest robienie kartek okolicznościowych. Mam w związku z tym pytania: Kiedy piszemy słowo urodziny od wielkiej, a kiedy od małej litery (np. w dniu urodzin, z okazji urodzin)? A także jakimi literami pisać na kartkach ślubnych, np. w dniu ślubu, na nowej drodze życia, i tych z okazji narodzin dzieci, np. witaj na […]

Zapis nazw cerkwi i ławr – wielką czy małą literą?

Mam pytanie dotyczące zapisu nazw cerkwi i ławr. Czy drugi człon, jeśli jest to przymiotnik od nazwy miejscowej, powinno się pisać małą czy wielką literą – np. cerkiew supraska czy Supraska? W przypadku ławr spotkałam się wyłącznie z pisownią od wielkiej litery, w dodatku często wielkimi literami zapisane są oba człony, np. Ławra Peczerska i […]