Jak odmienić nazwę miejscowości – Skrzebowa i Głogowa?

W naszej gminie toczy się spór o to, jak odmieniać nazwy dwóch miejscowości: wieś Skrzebowa i wieś Głogowa. Część mieszkańców odmienia w Skrzebowie i Głogowie, a część – w Skrzebowej i Głogowej. Która forma jest poprawna? Jeśli to możliwe, proszę o uzasadnienie.

Odmiana włoskiego nazwiska Macca – jaki dopełniacz?

Jak powinien być pisany dopełniacz liczby pojedynczej nazwiska Macca? Czy można tu zastosować tę samą regułę co przy nazwisku De Sica – De Siki? Jeśli tak, to co wtedy z drugim c? Pozostawienie nieodmienionego nazwiska przy odmienionym imieniu nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem.