„Z zagranicy”, „zza granicy”, „zagranicą” i „za granicą”, czyli językowe problemy na obczyźnie

Zauważyłem jakiś czas temu, że pewne kłopoty sprawiają piszącym konstrukcje z użyciem słów zagranica i granica. Największe problemy wiążą się z formą dopełniacza (z zagranicy czy zza granicy?), biernika (zagranicę czy za granicę?) oraz narzędnika (zagranicą czy za granicą?). Poprawne są oczywiście wszystkie podane pisownie, ale kiedy która jest właściwa – o tym w dzisiejszym […]

Regulamin korzystania z usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez: Łukasz Mackiewicz eKorekta24 przy użyciu: Serwisu Internetowego eKorekta24.pl ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 [Treść Regulaminu] Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Łukasz Mackiewicz eKorekta24, zwany dalej: „Regulaminem”, zawiera: oznaczenie Usługodawcy; rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do […]