Wszystkiego najlepszego w „Nowym Roku” czy „nowym roku”?

Niedawno w artykule Najczęstsze błędy na… kartkach świątecznych, czyli „Sylwester”, „Nowy Rok” i inne pisałem o tym, że pisownia Nowy Rok wielkimi literami dotyczy wyłącznie samego sylwestra, a więc na kartkach świątecznych, jeżeli chcemy życzyć komuś szczęścia przez cały rok, powinniśmy pisać nowy rok. Piotr w komentarzach pod tekstem zwrócił jednak uwagę, że językoznawcy dopuszczają […]

Błąd tożsamości podmiotu a imiesłów przysłówkowy na „-ąc”

Czy poprawne jest zdanie: Ponadto, koncentrując saldo netto Grupy na jednym rachunku, istnieje możliwość efektywnego zarządzania nim z poziomu Lidera? Zasugerowano mi następującą poprawkę: Ponadto, poprzez koncentrację salda netto Grupy na jednym rachunku istnieje możliwość efektywnego zarządzania nim z poziomu Lidera.

Metafory w prozie na przykładzie „Oziminy” Berenta

Mam nadzieję, że w poprzednim tekście (Co to jest metafora i jak stworzyć dobrą metaforę) uświadomiłem Was choć trochę, że metafora jest zjawiskiem o znacznie szerszym zasięgu niż tylko poetyckie wzloty ducha. O ile wtedy próbowałem „poddekonstruować” opozycję poetyckość/potoczność, teraz zabiorę się za równie fundamentalne przeciwstawienie prozy i poezji.

Dorothea Brande, „Będę pisarzem” – recenzja książki

Niewiele jest ksiązek na polskim rynku, które pomagają początkującym pisarzom zgłębić tajniki literackiego rzemiosła. Te, które są, uczą na ogół, jak pisać, natomiast nie było dotąd publikacji, która wyjaśniałaby… jak zacząć pisać. Czy to jakaś różnica? Wbrew pozorom – ogromna! Znakomicie to wyjaśnia Dorothea Brande w e-booku Będę pisarzem wydanym niedawno przez Złote Myśli. O […]

Cechy dzieła literackiego – co sprawia, że tekst jest dziełem „literackim”?

W swoim ostatnim artykule (Co to jest metafora i jak stworzyć dobrą metaforę) Piotrek pisał o poezji jako „spotkaniu słów, które się sobie dziwią” i przestrzegał początkujących autorów przed powielaniem utartych metafor. Dziś chciałbym razem z Wami zastanowić się, dlaczego niedoświadczeni poeci i prozaicy często sięgają po gotowe i w gruncie rzeczy przestarzałe wzorce literackie, […]

„Dwoma” czy „dwiema” – problemowy liczebnik „dwa”

W artykule Sztuka pisania opisów w powieści, czyli jak tworzyć opisy w książce, cz. I Leszek napisał: „Narracja w utworze epickim posługuje się dwoma podstawowymi formami”. Dorota w komentarzu spytała, czy dwoma formami czy dwiema formami. Pytanie jest jak najbardziej na miejscu, więc poświęćmy mu chwilę czasu.

Co to jest metafora i jak stworzyć dobrą metaforę

Potoczne wyobrażenie o metaforze jest zapewne takie, że to wyszukany środek poetycki, trudny do skonstruowania i służący do zadziwiania/zachwycania miłośnika mowy wiązanej, odpowiednio przygotowanego erudycyjnie i posiadającego poetycki smak. Otóż nic podobnego, moi drodzy. Podobnie jak nieświadomy tego, że mówił prozą, pan Jourdain u dziadka Moliera, wszyscy mówimy metaforami (przy czym chodzi tu o tzw. […]