Data publikacji:

Autor:

Jak zapisać nazwę stowarzyszenia lub fundacji – w całości dużymi literami?

Pytanie czytelnika

Czy w nazwach stowarzyszeń wszystkie wyrazy należy zapisywać wielką literą? Jak potraktować nazwę „Ludzie z pasją” (zapisaną właśnie w ten sposób na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia) – czy uznać za niepoprawną pod względem pisowni?

 

Odpowiedź redaktora

Pisownia nazw stowarzyszeń – wielkimi literami

Pisownię nazw stowarzyszeń, fundacji i innych podobnych organizacji normalizuje reguła [84] w Wielkim słowniku ortograficznym PWN (WSO):

„Wielką literą piszemy nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw […]. Występujące w tych nazwach przyimki, spójniki, wyrażenia imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, numer, przeciwko itp. piszemy małą literą”.

Mowa jest w niej m.in. o towarzystwach, a więc – według słownika języka polskiego – ‘organizacjach, stowarzyszeniach, zgrupowaniach ludzi mających wspólne cele’.

Słownik ortograficzny nie pozostawia więc wątpliwości: wszystkie wyrazy (poza spójnikami, przyimkami oraz wyrazami i wyrażeniami pełniącymi ich funkcję) należy rozpoczynać wielką literą. Wśród przykładów podaje jednak tylko nazwy „klasyczne”, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego czy Klub Inteligencji Katolickiej; nie mają one wewnętrznych nazw ujętych w cudzysłów, a to jednej z takich właśnie nazw (tytułów?) dotyczy pytanie czytelnika.

 

Co zrobić, jeśli zapis nazwy stowarzyszenia jest niezgodny z zasadami pisowni?

Błędy ortograficzne w nazwach stowarzyszeń i innych organizacji zdarzają się często; dość wspomnieć zapisy Stowarzyszenie „Miasto Bez Granic” (bez jako przyimek należałoby zapisać małą literą) czy Kampania Przeciw Homofobii (poprawnie: przeciw). W omawianym przypadku mamy raczej do czynienia z usterką, a nie błędem, skoro WSO nie podaje wprost przykładu z nazwą organizacji mającą dodatkową nazwę wewnętrzną.

Warto ustalić, w jakiej pisowni nazwa stowarzyszenia została formalnie zarejestrowana. Nie jest to wcale łatwe, ponieważ w Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego zgłasza się stowarzyszenia, nazwy są zapisywane wersalikami (a więc mamy tam zapis STOWARZYSZENIE „LUDZIE Z PASJĄ”). Z doświadczenia redakcyjnego wiemy, że oficjalne strony internetowe organizacji również nie są niezawodnym źródłem wiedzy o pisowni ich nazw – administratorzy stron nie zawsze znają normy ortograficzne, nie zawsze też orientują się w niuansach dotyczących nazwy reprezentowanego podmiotu. Bardziej wiarygodne wydają się dokumenty stowarzyszenia, np. z pieczątką zawierającą nazwę organizacji.

Jeśli w nazwie stowarzyszenia rzeczywiście wyraz pasją został zapisany małą literą, jako osoby piszące o tej organizacji mamy dwa wyjścia: możemy pisać zgodnie z ogólną zasadą pisowni dotyczącą nazw stowarzyszeń, a więc Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”; możemy też uszanować wybór autorów nazwy i napisać Stowarzyszenie „Ludzie z pasją”, a ewentualne posądzenie o to, że popełniliśmy błąd ortograficzny, tłumaczyć faktem cytowania oryginalnego zapisu.

Które rozwiązanie jest lepsze? Trudno powiedzieć; każde ma swoje plusy i minusy. Gdybym sama musiała użyć tej nazwy, najprawdopodobniej napisałabym Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”. Nie widzę żadnych powodów, dla których jej autorzy celowo wprowadzili małą literę (nie ma tu zabawy słowem, grafią), poza tym wewnętrzna nazwa jest krótka, nie przesadzimy więc z liczbą wielkich liter (gorzej, gdyby nazwa brzmiała np. Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją Pisania o Problemach Ortograficznych i Ich Rozstrzygnięciach” :-]).

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o