Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://ekorekta24.pl.

Administratorem strony jest Łukasz Mackiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Mackiewicz eKorekta24”, ul. Wybickiego 8/1, 82-300 Elbląg, NIP: 5782960997.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail korekta@ekorekta24.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Łukasz Mackiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Mackiewicz eKorekta24”, ul. Wybickiego 8/1, 82-300 Elbląg, NIP: 5782960997,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://ekorekta24.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza przesłania tekstu do darmowej wyceny dostępnego na Stronie.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza przesłania tekstu do darmowej wyceny przetwarzane są wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi i kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania wyceny realizacji usługi.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§ 3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, służące do tego programy lub odpowiednie narzędzia dostępne w systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.