Błąd tożsamości podmiotu a imiesłów przysłówkowy na „-ąc”

Czy poprawne jest zdanie: Ponadto, koncentrując saldo netto Grupy na jednym rachunku, istnieje możliwość efektywnego zarządzania nim z poziomu Lidera? Zasugerowano mi następującą poprawkę: Ponadto, poprzez koncentrację salda netto Grupy na jednym rachunku istnieje możliwość efektywnego zarządzania nim z poziomu Lidera.   Rzeczywiście, zdanie w pierwotnej wersji jest błędne. Mamy tu do czynienia z tzw. … Czytaj dalej Błąd tożsamości podmiotu a imiesłów przysłówkowy na „-ąc”