„Tabletu” czy „tableta”, „smartfonu” czy „smartfona”, „laptopu” czy „laptopa”? Odmieniamy nazwy rodzajowe komputerów

  Formy dopełniacza nazw przenośnych komputerów sprawiają spore problemy. Jak bowiem powinniśmy odmienić: tabletu czy tableta, smartfonu czy smartfona, iPadu czy iPada, iPhone’u czy iPhone’a, laptopu czy laptopa, palmtopu czy palmtopa, netbooku czy netbooka, notebooku czy notebooka? Większości z tych wyrazów nie znajdziemy ani w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN (WSPP), który normalizuje m.in. odmianę, […]

„Na Ziemi” czy „na ziemi”? Oto jest pytanie…

Pozornie zasady pisowni wyrazu ZIEMIA nie wydają się zbyt skomplikowane: otóż kiedy mamy na myśli planetę, zapisujemy go wielką literą, a w innych przypadkach – małą. Napiszemy więc: historia Ziemi, nauka o Ziemi (bo chodzi tu o ziemię w znaczeniu astronomicznym), ale trzęsienie ziemi (bo tutaj ziemia oznacza skorupę ziemską – nie trzęsie się planeta, […]

CZĘŚĆ z Was pewnie nie WIEDZIAŁA – liczebnik nieokreślony a orzeczenie

Liczebniki nieokreślone oznaczają liczbę lub ilość czegoś w sposób orientacyjny, przybliżony. To m.in. wyrazy: tysiące, miliony, szereg, gros. W jaki sposób posługiwać się nimi w zdaniu? Czy powiemy: większość ludzi poszła czy większość ludzi poszło? Czy szereg czynników przesądził to poprawna konstrukcja? I czy twórcy głośnej ostatnio kampanii (anty)społecznej popełnili błąd, pisząc: jest nas miliony? […]

„W przypadku” czy „w wypadku”, a może… jeszcze inaczej?

Mówimy w wypadku, a nie w przypadku – dowiedziałam się jakieś dziesięć lat temu od koleżanki, która, w przeciwieństwie do mnie, wybrała na studiach polonistycznych specjalizację edytorską. „Przypadki są tylko losowe i gramatyczne” – miał mawiać jeden z jej nauczycieli, doświadczony redaktor starej daty. Zapamiętałam to zdanie i przez kilka lat bacznie pilnowałam, by w […]

„Whisky” czy „whiskey” – jak zapisać nazwę alkoholu?

Jeśli napiszesz whiskey i whisky w Wordzie, program podkreśli pierwsze z tych słów czerwoną falką (co ma oznaczać błąd), a zapis whisky uzna za poprawny. Swego czasu pisaliśmy już o tym, że Word nie jest najlepszym narzędziem do sprawdzania pisowni. Wystarczy bowiem zajrzeć do Wielkiego słownika ortograficznego PWN (WSO), aby przekonać się, że są w […]