Polecamy

 • Listy do młodego pisarza
 • Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika
 • Będę pisarzem
 • Autor 2.0
 • Praktyczny kurs pisarstwa
 • Porady prawne
Porady językowe

 • Która wersja jest poprawna: nowozatrudnionego pracownika czy nowo zatrudnionego pracownika?

   

  Poprawna jest pisownia rozdzielna, czyli nowo zatrudniony pracownik.

  Przytoczę odpowiedni ustęp z WSO, który niezwykle obszernie opisuje ten dość częsty problem językowy:

   

  „Wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, traktuje się jako zestawienia i pisze rozdzielnie, np.

  cicho pisząca (maszyna), daleko idący (wniosek), dziko rosnący, jednakowo brzmiący, szybko schnący;
  biało nakrapiany, świeżo malowany, wysoko kwalifikowany, zdalnie kierowany;
  blisko spokrewniony, ostro zakończony;
  ostro kuty, ogólnie przyjęty;
  nowo powstający, nowo mianowany, nowo przyjęty, ciężko strawny (ale także: ciężkostrawny), lekko strawny (ale także: lekkostrawny), łatwo zapalny, trudno czytelny;
  czysto naukowy, czysto praktyczny, rdzennie polski, ściśle naukowy, średnio zamożny, wiecznie młody, lśniąco biały.

  UWAGA: Niektóre wyrażenia tego typu scaliły się i traktowane są jako wyrazy pisane łącznie. Oznacza to, że składniki tych połączeń nie wykazują już doraźnej cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz – niekiedy ze zmianą znaczenia – stanowią o jego trwałej właściwości, np.

  jasnowidzący (= jasnowidz), ale: jasno widzący skutki swego postępowania,
  płyta długogrająca (= longplay), ale: długo grająca orkiestra,
  zestaw głośnomówiący, ale: głośno mówiący nauczyciel,
  słabowidzący, słabosłyszący (= schorzenia), ale: kierowca słabo widzący drogę, uczeń słabo słyszący podpowiedź,
  wszystkowidzący (= bystry), ale: wszystko widzący (wokół siebie),
  wszystkowiedzący (= mądry), ale: wszystko wiedzący (o czymś),
  średnioroczny (= obliczony w skali roku), ale: średnio roczny pobyt za granicą (= trwający około jednego roku),
  dalekowidzący, krótkowidzący (o kimś z wadą wzroku)”.

   

  W przypadku wyrażenia nowo zatrudniony pracownik nie mamy do czynienia ze scaleniem cechy z osobą, do której się odnosi (tu: pracownikiem) – pracownik nowo zatrudniony to po prostu pracownik, którego niedawno zatrudniono. Nie zachodzi tu żadna zmiana znaczenia, toteż pisownia łączna nie ma uzasadnienia. Tym samym piszemy wyłącznie nowo zatrudniony, również wtedy, gdy imiesłów ten odnosi się do innych rzeczowników.

Autor: Łukasz Mackiewicz

Dodaj komentarz


Opinie o www.ekorekta24.pl na Opineo.pl
Korekta Tekstów
Czy szukasz
redaktora lub korektora?
Jeśli tak, to trafiłeś
we właściwe miejsce!
Oto, czym się zajmujemy:
 • redagowanie książek,
 • korekta książek,
 • redakcja i korekta CV
  i listów motywacyjnych,
 • korekta tekstów na stronach WWW,
 • redagowanie i korekta tekstów innego rodzaju.
Wyślij tekst do wyceny!
Dlaczego warto?
 • Bezpłatna wycena
  już w 4 godziny!
 • Darmowa próbka 5 stron!
 • Bez dopłaty za
  zlecenia ekspresowe!