„Bynajmniej” a „przynajmniej”. O pomyłkach bynajmniej nie rzadkich

Po wpisaniu w Google frazy „bynajmniej a przynajmniej” wyświetla się około 427 000 wyników. W PWN-owskiej poradni językowej są liczne pytania o bynajmniej i przynajmniej. Polacy mają więc problem z rozróżnieniem tych dwóch wyrazów. Ci zaś, którzy znają różnicę, są wyczuleni na bynajmniej użyte w funkcji przynajmniej.

33 triki w Wordzie, które powinien znać każdy redaktor

Wydawać by się mogło, że redagowanie tekstów w Wordzie nie wymaga od redaktora dogłębnej znajomości Worda. Ale to błędne założenie. Braki techniczne w obsłudze podstawowego narzędzia pracy, jakim jest Word, mogą w skali całej kariery kosztować nas tysiące godzin, zmarnowanych na frustrującą walkę z edytorem tekstu. Lubię porównywać zawód redaktora do pracy jubilera. Bo redagowanie […]

„Gdzieżby” a „gdzież by” – pisownia „-by” z zaimkiem i partykułą

Pytanie czytelnika Chciałbym zapytać o zasady użycia łącznej/rozdzielnej pisowni cząstki -by ze słowem gdzież w różnych kontekstach zdaniowych. Przytoczę fragment dyktanda: „Gdzieżby mógł go frapować rezerwat kampinoski? Chichocząc histerycznie, z zacietrzewieniem okazywał swe niezaangażowanie. – Niechżeż zajmie się tym kto inny! Gdzież by znaleźć jakąś podpowiedź?”. Napisałbym tak: „Gdzieżby go frapował rezerwat kampinoski”, bez wykrzyknika ani pytajnika […]

Liczebnik „dwoje” i rzeczownik „dwójka” a forma orzeczenia w zdaniu

Czytelniczka spytała nas o poprawną formę orzeczenia w zdaniu z liczebnikiem „dwoje” (w odniesieniu do kobiety i mężczyzny). Zastanawia się też, gdzie znaleźć informacje na ten temat. Przykład: Wolant posuwał się zmęczonym truchtem, a dwoje pasażerów, którzy wstali dobrze przed świtem, tak jak konie odczuwało/odczuwali zmęczenie.

„Whisky” czy „whiskey” – jak zapisać nazwę alkoholu?

Jeśli napiszesz whiskey i whisky w Wordzie, program podkreśli pierwsze z tych słów czerwoną falką (co ma oznaczać błąd), a zapis whisky uzna za poprawny. Swego czasu pisaliśmy już o tym, że Word nie jest najlepszym narzędziem do sprawdzania pisowni. Wystarczy bowiem zajrzeć do Wielkiego słownika ortograficznego PWN (WSO), aby przekonać się, że są w […]

„Chłopacy”, „chłopaki” czy „chłopcy” – jak jest poprawnie?

Niestety sporo jest w języku polskim form niesłusznie piętnowanych. Należy do nich niewątpliwie rzeczownik chłopacy, który wielu użytkowników polszczyzny odrzuca, uznając za niepoprawny, w przeciwieństwie do wyrazów chłopaki i chłopcy. Osoby te mają – jak wypada założyć – dobre intencje, być może naukę o niepoprawności słowa chłopacy wyniosły ze szkoły i są w stu procentach […]