Imiesłów przysłówkowy – kiedy użyty poprawnie, a kiedy błędnie?

Czy możliwe jest poprawne zastosowanie imiesłowu przysłówkowego w zdaniu z dwoma czasami, np. przeszłym i teraźniejszym? Przytoczę dwa przykłady: w pierwszym występuje według mnie zmiana podmiotu, a w drugim – zmiana czasu. Są to zdania z podręcznika naukowego (książki filmoznawczej). Czy użycie imiesłowu jest w nich poprawne? W ten sposób cierpienie ofiary przenosi się na […]

Przecinek przed „co” w zdaniu podrzędnym

Chciałam zapytać o zasadność przecinka w zdaniu: „Znajdziesz tutaj także mnóstwo nalepek, którymi możesz ozdobić, co tylko chcesz!”. Chodzi o interpunkcję po „ozdobić”. Nie widzę podrzędności w następnej frazie, która według mnie zastępuje znaczeniowo „wszystko” i jest – nie wiem, czy można tak to ująć – dopełnieniowa. Jak powinna tutaj wyglądać interpunkcja? I czy analogicznie […]