„Mi” a „mnie” – kiedy „mi”, „ci”, a kiedy „mnie” i „tobie”?

Od ponad dwóch miesięcy niemal każdy dzień dostarcza dowodów na to, że Polacy (a przynajmniej polscy internauci) zwracają uwagę na język i są wrażliwi na medialne wpadki z nim związane.   Polszczyzna na bogato Co ciekawe, nie wysnułabym tak optymistycznego wniosku, gdyby nie jeden z najsłabszych (oczywiście moim zdaniem) polskich seriali. „Miłość na bogato”, bo […]