„Nie” z imiesłowami – razem czy osobno?

Jaka jest poprawna pisownia nie z imiesłowami (razem czy osobno) w następujących zdaniach: (…) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pacjentom nie ubezpieczonym (czy nieubezpieczonym?), na zlecenie innych podmiotów; Umowa zawarta zostaje od dnia  …… r.  na czas nie określony (czy nieokreślony?)?  

„W Podlaskim” czy „w Podlaskiem”?

Chciałabym się dowiedzieć, jak poprawnie odmienia się nazwę mojego województwa: w podlaskim czy w podlaskiem? Częściej używana jest ta pierwsza forma, ale drugą też można często usłyszeć.