Szyk wyrazów w zdaniu – czy może być dowolny?

Na jednym z portali internetowych natknąłem się na tłumaczenie pewnej piosenki – tłumaczenie literackie, które było próbą dopasowania przekładu do melodii. Autor tego tłumaczenia użył formy „Będzie być ma co” (w znaczeniu „Będzie, co ma być”), ponieważ usilnie próbował znaleźć w tym wersie rym do słowa sto („Będzie być ma co / W życiu uciech […]

Co znaczy słowo „rezultatywny”?

W sprawozdaniu sportowym użyto wyrazu rezultatywny w znaczeniu rozstrzygnięty. Czy nie było to niefortunne zastosowanie rusycyzmu? Według mnie w języku polskim wyraz rezultatywny, jako pochodzący od rezultatu, a więc wyniku, oznacza, że zdarzenie (w tym wypadku mecz) można uznać za zakończone i da się określić, kto wygrał, kto przegrał lub że nie wyłoniono zwycięzcy (remis). […]

„Dofinansowanie czegoś” czy „do czegoś”; „w dniu” czy „dnia”?

Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania: Dofinansowanie czegoś czy do czegoś? Jedna z ustaw np. mówi o dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych czy uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, nie wiem tylko, czy jest to miarodajne źródło pod względem prawidłowości. Coś odbywa się dnia czy w dniu? Jeśli ktoś mieszka w Rynku, piszemy Rynek 1 czy ul. […]