Przecinek przed „albo” w zdaniu złożonym

Czy w zdaniu: „Aby przeciwdziałać emulacji, napiszemy kod, którego zadaniem będzie zmylić oprogramowanie antywirusowe w taki sposób, aby uznało ono, że program się zamyka, wpada w nieskończoną pętle albo występuje w nim błąd powodujący jego zamknięcie” są postawione prawidłowo przecinki? Zwłaszcza chodzi mi o to, czy postawić przecinek przed albo.