Skróty myślowe, a więc „układać zastępstwa” czy „układać plan zastępstw”?

Jakiś czas temu ogromną dyskusję w moim otoczeniu wywołał zwrot układać plan zastępstw. Ci, którzy pracują na co dzień ze szkołami, uparcie obstawali przy formie układać zastępstwa jako jedynej poprawnej, bo zwykle stosowanej przez nauczycieli. Ja i kilka innych osób uważamy, że jest to forma dopuszczalna w uzusie czy żargonie zawodowym, ale w oficjalnych tekstach […]